Aquesta setmana l’alumnat de 1r d’ESO ha visitat la pedrera de la Falconera (PROMSA- Ciments Molins) amb l’objectiu de veure com s’extreuen matèries primeres de l’entorn natural, descobrir què se’n fa de les calcàries extretres i treballar sobre com es poden minimitzar els impactes que genera aquesta activitat.
Volem agrair el personal tècnic de La Falconera per la visita.