L’assignatura de Cultura Religiosa dins de l’educació, ens ajuda a  que l’alumne pugui aconseguir un desenvolupament ple i integral de la seva personalitat. L’educació de la dimensió transcendent és part fonamental per a la maduració de la persona i respon a la necessitat de la seva formació cultural, espiritual i social més enllà de les creences de cadascú, ja que el fenomen religiós forma part de la cultura de la humanitat.

A Cicle superior, l’alumnat de 6è primària està aprofundint en els valors: escoltar, confiar, acollir i creure, a partir de l’ètica de la història.

La tècnica de la diana, ens ajuda a ser capaços d’argumentar i identificar situacions de la vida d’un mateix que tinguin relació amb la confiança i les promeses que fem a la vida.