Aquest curs s’ha implementat el nou currículum de la LOMLOE a 1r de Batxillerat. Aquest nou currículum, més competencial, inclou entre d’altres la matèria “Reptes Científics de Física i Química”. Aquest trimestre l’alumnat que la cursa estan estudiant el caràcter ondulatori de la llum i les seves aplicacions. Al laboratori han experimentat amb el fenomen de la difracció i les interferències utilitzant diferents llums làser i una xarxa de difracció. Una de les aplicacions tecnològiques d’aquest fenomen és el mesurament de partícules extremadament petites, com per exemple, el gruix d’un cabell.