Durant el primer trimestre l’alumnat de Batxillerat ha portat a terme tot un seguit d’activitats relacionades amb l’orientació acadèmica i professional que han culminat amb el lliurament d’un Projecte Professional.

Aquest dossier, elaborat per una consultoria externa (Living a Job) i supervisat per l’equip de tutors/es de Batxillerat, pretén ser una eina més de suport que els ajudi a prendre una bona decisió de futur.

Aquest projecte s’ha elaborat a partir de qüestionaris, entrevistes individuals, dinàmiques de petit grup i amb el consens de l’alumnat. Aquest “projecte” esdevé així un instrument per a orientar-los amb més precisió i fer-los co-responsables en aquest procés. No es tracta, evidentment, d’un punt i final, sinó d’una informació que els pot ajudar a conèixer-se millor i a fixar objectius força concrets i avaluables.