PROJECTE ARTÍSTIC

Treballar les disciplines artístiques a l’escola pot anar més enllà de les hores de plàstica, música, educació física o llengua. A la nostra escola volem que el nostre alumnat  treballi l’art de forma transversal i integradora en el currículum perquè l’art ens fa més humans i crítics; desperta sensibilitats i ens connecta amb el nostre entorn.

Un dels nostres reptes són la creativitat i l’exploració de tota mena de llenguatges obrint-nos a un gran ventall d’opcions d’aprenentatge, Tots nosaltres tenim habilitats diferents i cal que  l’escola les reconegui, ja que són formes d’aprendre vàlides per l’alumnat. Aquí, és on les disciplines artístiques prenen força,  per ser una via d’aprenentatge, comunicació i expressió, però sobretot pel seu poder de sensibilització i d’incidir en el món de les emocions. L’art, doncs,  és una eina de canvi, que mira al futur i ha de tenir un paper clau dins del currículum escolar. 

El nostre projecte artístic vol potenciar els llenguatges artístics en totes les etapes educatives, i ho proposem de manera personal, diversa i creativa, sempre des d’una forma transversal perquè, en el fons, l’art és a tot arreu i a través d’ell podem ensenyar gairebé totes les matèries. 

L’art permet parlar, comunicar i argumentar i ens dona una gran riquesa que hem d’aprofitar a qualsevol espai educatiu fins a involucrar  tota la comunitat educativa.

El nostre projecte és ben viu en el dia a dia de tota l’escola però es concreten els seus objectius a partir d’aquestes matèries al llarg de les diferents etapes escolars:MATÈRIES

ARTS ESCÈNIQUES
EXPRESSIÓ CORPORAL I PLÀSTICA
ESCENOGRAFIA
ARTS &CRAFTS

QUÈ FEM?

ARTS ESCÈNIQUES

Tant a Infantil com a Cicle Inicial, treballem l’expressió partint de la consciència del cos, és a dir vivenciant experiències de moviment del cos en l’espai, creant petites danses espontànies que tenen com a objectiu buscar una acció individual primer i col·lectiva després. 

A l’etapa Infantil les dinàmiques es barregen amb accions psicomotrius. Però en tots els cursos també s’introdueix la imitació de rols d’històries conegudes arrelades a la nostra cultura. Així, a Cicle Inicial, la manipulació d’objectes ajuda a despertar la  imaginació per començar a crear històries noves. Als petits projectes artístics, s’afegeixen alguns exercicis de veu, embarbussaments, poemes, dites i cançons.

Durant el curs, en els diferents cursos, juguem amb la dramatització des del coneixement de les emocions, reflexionant alhora sobre la raó i les accions que s’esdevenen tant reals com fictícies. El context de joc es desenvolupa amb la manipulació d’objectes que porta l’Express (maleta), amb titelles, teatrís i, sobretot, amb el propi cos.ARTS &CRAFTS

Expessió Artística ( Infantil i Cicle Inicial)

Des de Infantil i en tot el CI, ens iniciem a percebre i a analitzar propostes plàstiques i  imatges de imatges de diferents èpoques i cultures amb una observació activa per tal de ser capaços d’expressar  els nostres sentiments i sensacions tot mostrant respecte per les manifestacions artístiques.

Aquesta observació ens permet descobrir nous materials i tècniques per planificar i crear les nostres pròpies obres ja sigui de manera personal o col.laborativa.

Arts&Crafts ( Cicle Mitjà-Superior)

Des de l’àrea d’ Arts&Crafts volem oferir al nostre alumnat la possibilitat d’explorar idees, emocions, pensaments, llibertat creativa i sobretot, estímuls que ens facin pensar, ser crítics amb nosaltres mateixos i l’entorn, tot i oferint repsostes creatives a situacions donades. Aquests reptes artístics es concreten en activitats que s’estructuren en els següents eixos:

-Activiats encaminades a explorar l’imaginació i potenciar la creativitat individual i grupal.

-Activitats encaminades a conèixer-nos a nosaltres mateixos ( treball pròpia identitat, dels gustos personals, qui som i qui volem ser, treball opinió pròpia i autoestima…)

-Activitats encaminades a conèixer l’entorn i incidir-hi ( entorn inmediat, patrimoni artístic sitgetà, autors de la vila, artistes clàssics i contemporanis, cultures del món)

-Activiats encaminades a assolir tècniques concretes ( psicomotricitat fina i gruixuda, dibuix al natural, llapis, ombrejar, aquarel.la, acrílics, textures, fang, cosir i teixir, etc).

** Totes aquestes activitats s’estructuren verticalment per cursos i s’engloben en el currículum de cada curs, de manera que resulten activitats inserides en les àrees i altres tenen els seus objectius propis)

A partir d’aquests obejctius, en les classes d’Arts&Crafts, tot hi té cabuda: observació, anàlisi,  imaginació, sensacions i emocions, espai personal, aprenentatges, superació, esforç, i sobretot, respecte al treball individual de cadascún dels nostres alumnes. Sovint, demanem col·laboració a les famílies i les convidem a que vinguin a l’escola a compartir aquest espai amb els seus fills i filles i gaudeixin de l’art tant com nosaltres.

A banda de les classes ordinàries, realitzem activitats a l’exterior ( pintura al natural, urban sketchers, fotografia), tallers ( vitralls, trencadís, tallers de joies,  visites a museus, lettering, creació de logotips, ús de programes de disseny…), participem en els certàmens de la vila ( Cinema Fantàstic, Carnaval, Sant Tecla…) i col·laborem amb entitats de la vila per tal de treballar plegats ( Museus de Sitges, Residències d’avis, Biblioteca, Ajuntament…)

EXPRESSIÓ CORPORAL I PLÀSTICA

CONSCIÈNCIA D’UN MATEIX, DELS MOVIMENTS, DE LES EMOCIONS, DE L’ESPAI, DELS ALTRES, DELS OBJECTES…

QUÈ  FEM?

  • Analitzem i reflexionem sobre les percepcions i sensacions que vivenciem.
  •  Ens iniciem a saber diferenciar entre raó i emoció.
  •  Aprenem a llegir les imatges i les emocions que expressen.
  •  Gaudim de l’expressió del cos, la veu i les emocions amb els altres. Treballem des de la individualitat construint la consciència d’equip. Col·laborem en un projecte d’equip.
  •  Vivenciem tècniques dramàtiques. Ens iniciem en la gestualitat (el cos parla), la modulació de la veu, el ritme, la memòria…
  •  Exercitem diferents papers.
  • Aprenem a saber estar com a actor/actriu i com a públic.
 • Desenvolupem sensibilitat artística, l’esperit crític i la capacitat de creativitat expressiva.

QUINS  RECURSOS  FEM  SERVIR?

EMBARBUSSAMENTS

METÀFORES

CANÇONS

RELATS

IMATGES

HUMOR

ESCENOGRAFIA

ESCENOGRAFIA

A cicle superior ( 5è ) es treballa per una banda la posada a escena al teatre  i per l’altra l’expressió musical a través del ritme, el cos i la veu amb la finalitat de fer una obra musical a final de curs adreçada a l’alumnat de cicle inicial i infantil.

Durant les primeres sessions a escenografia es dediquen a la improvisació tant de petits diàlegs / cinema mut/ jocs de mímica… L’ objectiu és perdre la vergonya a l’escenari, treballar en equip, moviment i expressió corporal i facial.

Donem importància al treball de les emocions i com aquestes, es  poden representar.

També es dediquen part de les sessions a la projecció de la veu a ll’escenari ( vocalització, posició, to i volum)

Com ho fem ?

Aquests exercicis, que es fan a partir de jocs dinàmics, es combinen amb la decisió de quina obra musical voldran representar.

Un cop triada l’obra, en gran grup han de proposar quines escenes hi haurà i quin argument hi ha a cada escena per tal que l’obra tingui un fil conductor i una seqüència de la història ben organitzada.

Un cop pactades les escenes, quins personatges intervenen a cada escena i a on passa l’acció, en grups cooperatius escriuen el text teatral*. Cada equip una escena.

(*Paral·lelament a la classe de català es treballa el text i diàleg teatral)

Un cop les escenes estan escrites ho posem en comú amb tot el grup classe fent una lectura del guió i afegint o traient el que entre tots decidim.  També decidiran quines són les cançons triades per a diferents escenes ( aproximadament 5 o 6 cançons).

Repartiment de papers.

Per altra banda també es dediquen unes sessions per decidir l’atrezzo ( com aniran vestits els personatges, decorat, i altres apspectes escènics ) que es treballen interdisciplinarment des de l’àrea de plàstica.QUI HO FA?

QUÈ DIUEN ELS EXPERTS?

 • Per què un projecte educatiu artístic i de la importància de les arts en tot el currículum.
 
 • EQUIP MOTOR ARTÍSTIC: Què fa?
 
 • Exemples d’activitats complementàries que duem a terme

ACTIVITATS ARTÍSTIQUES A L’ESCOLA

Sessió de dibuix al Museu Maricel

desembre 1, 2023|

L'alumnat de 4t d'ESO que cursa la matèria optativa d'Expressió Artística han tingut l'oportunitat aquesta setmana de realitzar una sessió de dibuix al Museu Maricel de Sitges. L'objectiu ha estat treballar la representació de la [...]

Arts and Crafts

novembre 21, 2023|

BRODEM SOBRE PAPER També podem brodar sobre paper, i per això a l'optativa d'Arts&Crafts els alumnes de 2n d'ESO A han dissenyat la seva pròpia portada del que serà [...]

La descoberta de les Arts Plàstiques

maig 7, 2023|

L'aprenentatge no es podria entendre sense el domini del llenguatge. El llenguatge oral i escrit ens dona eines per dominar la nostra experiència amb tot allò que ens envolta. Però abans i durant l'estructura [...]