PROJECTE ARTÍSTIC

Treballar les disciplines artístiques a l’escola pot anar més enllà de les hores de plàstica, música, educació física o llengua. A la nostra escola volem que el nostre alumnat  treballi l’art de forma transversal i integradora en el currículum perquè l’art ens fa més humans i crítics; desperta sensibilitats i ens connecta amb el nostre entorn.

Un dels nostres reptes són la creativitat i l’exploració de tota mena de llenguatges obrint-nos a un gran ventall d’opcions d’aprenentatge, Tots nosaltres tenim habilitats diferents i cal que  l’escola les reconegui, ja que són formes d’aprendre vàlides per l’alumnat. Aquí, és on les disciplines artístiques prenen força,  per ser una via d’aprenentatge, comunicació i expressió, però sobretot pel seu poder de sensibilització i d’incidir en el món de les emocions. L’art, doncs,  és una eina de canvi, que mira al futur i ha de tenir un paper clau dins del currículum escolar. 

El nostre projecte artístic vol potenciar els llenguatges artístics en totes les etapes educatives, i ho proposem de manera personal, diversa i creativa, sempre des d’una forma transversal perquè, en el fons, l’art és a tot arreu i a través d’ell podem ensenyar gairebé totes les matèries. 

L’art permet parlar, comunicar i argumentar i ens dona una gran riquesa que hem d’aprofitar a qualsevol espai educatiu fins a involucrar  tota la comunitat educativa.

El nostre projecte és ben viu en el dia a dia de tota l’escola però es concreten els seus objectius a partir d’aquestes matèries al llarg de les diferents etapes escolars:MATÈRIES

ARTS ESCÈNIQUES
EXPRESSIÓ CORPORAL I PLÀSTICA
ESCENOGRAFIA
ARTS &CRAFTS
VIP 1 2 I 3 ESO
MÚSICA SECUNDÀRIA
’EXPRESSIÓ ARTÍSTICA I VISUAL 4 ESO
DIBUIX ARTÍSTIC 1 BAT
DISSENY 2D I 3D 1 BAT
CULTURA AUDIOVISUAL. MATÈRIA DE MODALITAT DE 1r BAT
TÈCNIQUES GRAFICOPLÀSTIQUES MATÈRIA DE MODALITAT DE 2n BATX

QUAN?

QUÈ FEM?

ARTS ESCÈNIQUES

Tant a Infantil com a Cicle Inicial, treballem l’expressió partint de la consciència del cos, és a dir vivenciant experiències de moviment del cos en l’espai, creant petites danses espontànies que tenen com a objectiu buscar una acció individual primer i col·lectiva després. 

A l’etapa Infantil les dinàmiques es barregen amb accions psicomotrius. Però en tots els cursos també s’introdueix la imitació de rols d’històries conegudes arrelades a la nostra cultura. Així, a Cicle Inicial, la manipulació d’objectes ajuda a despertar la  imaginació per començar a crear històries noves. Als petits projectes artístics, s’afegeixen alguns exercicis de veu, embarbussaments, poemes, dites i cançons.

Durant el curs, en els diferents cursos, juguem amb la dramatització des del coneixement de les emocions, reflexionant alhora sobre la raó i les accions que s’esdevenen tant reals com fictícies. El context de joc es desenvolupa amb la manipulació d’objectes que porta l’Express (maleta), amb titelles, teatrís i, sobretot, amb el propi cos.ARTS &CRAFTS

Expessió Artística ( Infantil i Cicle Inicial)

Des de Infantil i en tot el CI, ens iniciem a percebre i a analitzar propostes plàstiques i  imatges de imatges de diferents èpoques i cultures amb una observació activa per tal de ser capaços d’expressar  els nostres sentiments i sensacions tot mostrant respecte per les manifestacions artístiques.

Aquesta observació ens permet descobrir nous materials i tècniques per planificar i crear les nostres pròpies obres ja sigui de manera personal o col.laborativa.

Arts&Crafts ( Cicle Mitjà-Superior)

Des de l’àrea d’ Arts&Crafts volem oferir al nostre alumnat la possibilitat d’explorar idees, emocions, pensaments, llibertat creativa i sobretot, estímuls que ens facin pensar, ser crítics amb nosaltres mateixos i l’entorn, tot i oferint repsostes creatives a situacions donades. Aquests reptes artístics es concreten en activitats que s’estructuren en els següents eixos:

-Activiats encaminades a explorar l’imaginació i potenciar la creativitat individual i grupal.

-Activitats encaminades a conèixer-nos a nosaltres mateixos ( treball pròpia identitat, dels gustos personals, qui som i qui volem ser, treball opinió pròpia i autoestima…)

-Activitats encaminades a conèixer l’entorn i incidir-hi ( entorn inmediat, patrimoni artístic sitgetà, autors de la vila, artistes clàssics i contemporanis, cultures del món)

-Activiats encaminades a assolir tècniques concretes ( psicomotricitat fina i gruixuda, dibuix al natural, llapis, ombrejar, aquarel.la, acrílics, textures, fang, cosir i teixir, etc).

** Totes aquestes activitats s’estructuren verticalment per cursos i s’engloben en el currículum de cada curs, de manera que resulten activitats inserides en les àrees i altres tenen els seus objectius propis)

A partir d’aquests obejctius, en les classes d’Arts&Crafts, tot hi té cabuda: observació, anàlisi,  imaginació, sensacions i emocions, espai personal, aprenentatges, superació, esforç, i sobretot, respecte al treball individual de cadascún dels nostres alumnes. Sovint, demanem col·laboració a les famílies i les convidem a que vinguin a l’escola a compartir aquest espai amb els seus fills i filles i gaudeixin de l’art tant com nosaltres.

A banda de les classes ordinàries, realitzem activitats a l’exterior ( pintura al natural, urban sketchers, fotografia), tallers ( vitralls, trencadís, tallers de joies,  visites a museus, lettering, creació de logotips, ús de programes de disseny…), participem en els certàmens de la vila ( Cinema Fantàstic, Carnaval, Sant Tecla…) i col·laborem amb entitats de la vila per tal de treballar plegats ( Museus de Sitges, Residències d’avis, Biblioteca, Ajuntament…)

EXPRESSIÓ CORPORAL I PLÀSTICA

CONSCIÈNCIA D’UN MATEIX, DELS MOVIMENTS, DE LES EMOCIONS, DE L’ESPAI, DELS ALTRES, DELS OBJECTES…

QUÈ  FEM?

  • Analitzem i reflexionem sobre les percepcions i sensacions que vivenciem.
  •  Ens iniciem a saber diferenciar entre raó i emoció.
  •  Aprenem a llegir les imatges i les emocions que expressen.
  •  Gaudim de l’expressió del cos, la veu i les emocions amb els altres. Treballem des de la individualitat construint la consciència d’equip. Col·laborem en un projecte d’equip.
  •  Vivenciem tècniques dramàtiques. Ens iniciem en la gestualitat (el cos parla), la modulació de la veu, el ritme, la memòria…
  •  Exercitem diferents papers.
  • Aprenem a saber estar com a actor/actriu i com a públic.
 • Desenvolupem sensibilitat artística, l’esperit crític i la capacitat de creativitat expressiva.

QUINS  RECURSOS  FEM  SERVIR?

EMBARBUSSAMENTS

METÀFORES

CANÇONS

RELATS

IMATGES

HUMOR

ESCENOGRAFIA

ESCENOGRAFIA

A cicle superior ( 5è ) es treballa per una banda la posada a escena al teatre  i per l’altra l’expressió musical a través del ritme, el cos i la veu amb la finalitat de fer una obra musical a final de curs adreçada a l’alumnat de cicle inicial i infantil.

Durant les primeres sessions a escenografia es dediquen a la improvisació tant de petits diàlegs / cinema mut/ jocs de mímica… L’ objectiu és perdre la vergonya a l’escenari, treballar en equip, moviment i expressió corporal i facial.

Donem importància al treball de les emocions i com aquestes, es  poden representar.

També es dediquen part de les sessions a la projecció de la veu a ll’escenari ( vocalització, posició, to i volum)

Com ho fem ?

Aquests exercicis, que es fan a partir de jocs dinàmics, es combinen amb la decisió de quina obra musical voldran representar.

Un cop triada l’obra, en gran grup han de proposar quines escenes hi haurà i quin argument hi ha a cada escena per tal que l’obra tingui un fil conductor i una seqüència de la història ben organitzada.

Un cop pactades les escenes, quins personatges intervenen a cada escena i a on passa l’acció, en grups cooperatius escriuen el text teatral*. Cada equip una escena.

(*Paral·lelament a la classe de català es treballa el text i diàleg teatral)

Un cop les escenes estan escrites ho posem en comú amb tot el grup classe fent una lectura del guió i afegint o traient el que entre tots decidim.  També decidiran quines són les cançons triades per a diferents escenes ( aproximadament 5 o 6 cançons).

Repartiment de papers.

Per altra banda també es dediquen unes sessions per decidir l’atrezzo ( com aniran vestits els personatges, decorat, i altres apspectes escènics ) que es treballen interdisciplinarment des de l’àrea de plàstica.VIP 1 2 I 3 ESO

VIP 1 2 I 3 ESO 

Tant a 1r a 2n com a 3r d’ESO treballem les arts plàstiques a partir de l’assignatura de Visual i Plàstica. La continuïtat de l’assignatura en aquests tres cursos és fonamental per al bon desenvolupament creatiu, imaginatiu i expressiu de l’alumnat.

Treballant conceptes tant pràctics com teòrics, coneixem els referents artístics contemporanis que ens poden inspirar per  representar les nostres pròpies idees. Coneixem les percepcions de l’ull i el cervell humà, convivim i entenem el nostre entorn, aprenem a observar el món on vivim i a representar-lo, cadascú amb la seva manera de veure’l.

Aprenem a respectar i valorar les feines dels companys i companyes, compartint i exposant les nostres feines, aprenem a criticar de forma constructiva per aportar la nostra opinió i ajudar als companys i companyes a millorar.

Toquem el material, retallem, enganxem, pintem, ens embrutem. Creem un espai de creació, de dues hores seguides, on l’espai i el temps ens permeten aprendre explicar allò que imaginem. Treballem, a partir de l’art, cosa que  ens servirà per a qualsevol altre aspecte de la vida, expressar-nos, ser creatius en tots els àmbits, saber resoldre problemes i reptes.

Treballem des de l’art més acadèmic, aprenent a utilitzar les tècniques de l’aquarel·la, el carbonet o la pintura acrílica, fins a l’art més contemporani, treballant i parlant del concepte, fent projectes de Street Art o Lleig Gestalt. Descobrim l’animació en vídeo i el  curtmetratge, el muralisme pintant parets de la nostra escola.
Fem també un repàs de la història de l’art per saber els antecedents del que podem crear nosaltres, fer-nos a la idea del món en el qual vivim i ampliem la nostra cultura general.

Tot això i molt més és el què, però també el perquè treballem a l’assignatura de Visual i Plàstica a 1r 2n i 3r d’ESO.

Un cop les escenes estan escrites ho posem en comú amb tot el grup classe fent una lectura del guió i afegint o traient el que entre tots decidim.  També decidiran quines són les cançons triades per a diferents escenes ( aproximadament 5 o 6 cançons).

Repartiment de papers.

Per altra banda també es dediquen unes sessions per decidir l’atrezzo ( com aniran vestits els personatges, decorat, i altres apspectes escènics ) que es treballen interdisciplinarment des de l’àrea de plàstica.’EXPRESSIÓ ARTÍSTICA I VISUAL 4 ESO

OPTATIVA D’EXPRESSIÓ ARTÍSTICA I VISUAL 4 ESO

A 4t d’ESO els alumnes poden treballar la seva vessant artística a través d’aquesta matèria. Aprenem tècniques i referents artístics a través de l’elaboració de projectes. Habitualment son projectes individuals. Seguim treballant els on objectius marcats en aquest àmbit de 1r a 3r d’ESO. Qui soc jo? Representació del rostre humà. Autoretrat Fotografia. Dibuix grafit, línies i ombres. Mil i una cares. Retrat d’un artista Camiíde casa a l’escola: treball sobre el paisatges. Urban scketchers Aquest darrer curs de l’ESO també treballem el disseny i la projecció d’objectes treballant procediments de Dibuix Tècnic.

MÚSICA A SECUNDÀRIA

MÚSICA SECUNDÀRIA

Des de la Matèria de Música pretenem que l’alumna/e aprengui des de la pràctica, potenciant l’expressió, creativitat i l’autoconeixement d’un mateix seguint un model d’aprenentatge significatiu i pràctic. L’aprenentatge es produirà des de la guia del docent cap al descobriment del mateix alumne/a on buscarem el treball per competències acompanyat de la recerca cap al benestar personal i la ciutadania democràtica i consciència global.

Això suposa el treball d’una metodologia activa i participativa on l’alumna/e haurà de construir el seu aprenentatge a partir de reptes que es trobaran dins les situacions d’aprenentatge plantejades amb treballs o projectes creatius on l’alumna/e haurà de consolidar els sabers tot potenciant la creativitat i la participació. Passarem per temes com són les qualitats del so i els elements de la música a través de la veu, donarem valor als instruments de percussió, treballarem estils musicals com el rap i investigarem en diferents gèneres artístics com són els musicals tot fent ús de les noves tecnologies en diverses ocasions.

En tot moment treballarem l’expressió de l’alumnat, a través de l’observació, l’autoconeixement, autoestima i gestió d’emocions. Potenciarem les habilitats emocionals com a part del procés creatiu tot incidint en la consciència emocional i així desenvolupant els sentits sensorials i emocionals d’una manera significativa, acompanyant en la recerca de l’autoconeixement i l’evolució d’un mateix.

DISSENY 2D I 3D 1 BAT

DISSENY 2D I 3D 1 BAT

El disseny ensenya a pensar, a solucionar problemes, a resoldre necessitats. A l’assignatura de Disseny fem una profunda immersió en aquest àmbit, aprendrem a realitzar productes tant gràfics com de 3D. Proposem reptes, pensem en la utilitat i la funcionalitat de les coses, dels objectes que tenim al nostre voltant, treballem el redisseny, els materials. Aprenem a modular en 3D les nostres idees amb programari informàtic com el Blender. Treballem i aprenem del disseny gràfic i il·lustrem amb Inkscape o Illustrator.

Ens presentem a concursos, on els nostres projectes es converteixen en reals, sortint de l’aula i de l’escola, més enllà de la nota o la correcció del professorat. Visitem centres i entitats amb reconeixement i recorregut dins el panorama internacional del disseny com Santa&Cole o el Dub de Barcelona. Coneixerem els màxims exponents de la història del disseny i per què han estat tan rellevants en la societat actual, en com utilitzem les coses i com consumim contingut gràfic. Treballem la psicologia del color, les composicions, com fer la imatge comprensiva l’espectador o l’usuari, la  senyalística, etc.

DIBUIX ARTÍSTIC 1 BAT

DIBUIX ARTÍSTIC 1 BAT

A les assignatures de llengua aprenem a comunicar-nos i expressar-nos amb paraules. A Dibuix Artístic aprendrem un altre llenguatge, un que també serveix per comunicar. El dibuix no serveix per convertir-te en artista, el dibuix serveix per canalitzar els teus pensaments, ensenyar les teves idees i aprendre a fer-ho mitjançant les tècniques pertinents. Entrarem en contacte amb el llapis, el carbonet i la sanguina, aprendrem les propietats d’aquests materials i la seva tècnica per a fer tot allò que ens imaginem i volem plasmar.

Treballarem els recursos i les tècniques del clarobscur, la projecció d’ombres, el positiu i el negatiu, les textures, el cos humà… Eines que ens serviran per tenir recursos a l’hora de dibuixar. Entrenarem la vista, l’observació, estar atents i atentes al que tenim al voltant, mirar les coses amb uns altres ulls, fixar-nos en els petits detalls i en les formes, les llums, les ombres. El dibuix desperta la sensibilitat de la persona, el gust i l’estètica, i potser, amb el temps, desperta l’artista que portem a dins. Treballem en sessions de dues hores consecutives, temps adequat per entrar en un bon ambient d’inspiració i concentració. Compartim, opinem, debatem, aprenem els uns de les altres. El dibuix és el canal per créixer com a persones, entendre i saber observar el món.

CULTURA AUDIOVISUAL. MATÈRIA DE MODALITAT DE 1r BAT

CULTURA AUDIOVISUAL. MATÈRIA DE MODALITAT DE 1r BAT

La matèria Cultura Audiovisual té com a objectiu apropar a l’alumnat a la narrativa audiovisual, treballant la creativitat, el raonament crític i el compromís amb el treball d’equip. Apliquem elements propis del llenguatge audiovisual a la fotografia, la publicitat, el cinema, la televisió, les xarxes. Treballem el documental, el reportatge, el videoart, l’espot publicitari. Aquestes activitats es realitzen a partir de referents de la història de la fotografia i el cinema. Fem una aproximació a tots aquests llenguatges tant des del punt de vista de la tecnologies emprades, com del coneixement de la història i dels moviments cinematogràfics i artístics vinculats. i Per altra banda els alumnes també apliquen els seus coneixements a la realització de produccions audiovisuals individuals o en equip. Treballem la creativitat, fer-se conscients del patrimoni audiovisual, Projectes: Documental fotogràfic. Explicar la teva societat a un jove d’aquí 50 anys. Fotografia publicitària Clips per a la Mostra Audiovisual Josep Maixenchs Participació Primavera Fotogràfica. Exposició organitzada per la Secció fotogràfica del Grup Estudis Sitgetans Referents de la història del cinema i la fotografia.

TÈCNIQUES GRAFICOPLÀSTIQUES MATÈRIA DE MODALITAT DE 2n BATX

TÈCNIQUES GRAFICOPLÀSTIQUES MATÈRIA DE MODALITAT DE 2n BATX

La matèria de modalitat de tècniques gràficoplàstiques apropa l’alumnat a diferents tècniques de producció de l’art contemporani. L’Art dels nostres dies s’obre a La utilització de tècniques d’expressió molt diverses. D’aquesta manera aprenem des de tècniques anomenades clàssiques com el gravat a la punta seca, l’stencil, o tècniques basades en la imatge, el vídeo i la fotografia, creant cyanotípies, tractament d’imatge per ordinador, videoart. Treballem tant la part procedimental com els referents artístics. Algunes de les propostes i projecte treballats per l’alumnat son: Retrat i autoretrat. Referents diversos de fotografia, tractament i retoc d’imatges. Tècniques de gravat: fotomecànica insolació Cyanotípia. Referents Punta Seca a partir d’una fotografia. Impressió amb tòrcul. Tria de tema. Concepte de sèrie gràfica. Referents Roser Bru i Paula Bonet. Molt humanes. Reflexió sobre la creativitat i la Intel·ligència Artificial. Referent Aura Rosenberg. Quin mon crees tu. Treball sobre comissariat d’una exposició, creació d’un altra realitat a través de la fotografia. Referent Joan Fontcoberta. Art i missatge social. Referent Banksy. Tècnica Stencil. Estampació en paper

QUI HO FA?

QUÈ DIUEN ELS EXPERTS?

 • Per què un projecte educatiu artístic i de la importància de les arts en tot el currículum.
 
 • EQUIP MOTOR ARTÍSTIC: Què fa?
 
 • Exemples d’activitats complementàries que duem a terme

ACTIVITATS ARTÍSTIQUES A L’ESCOLA

QUIN MON CREES TU?

maig 16, 2024|

Ens complau convidar-vos a la inauguració de l'exposició de fotografia "Quin mon crees tu?" de l'alumnat de 1r de Batxillerat de Cultura Audiovisual i de 2n de Batxillerat de Tècniques graficoplàstiques  que tindrà lloc [...]

La Clika

abril 12, 2024|

Ahir va ser un dia molt emocionant pels alumnes de 2n de primària de l'escola. Després de molts mesos assajant i treballant les cançons  amb les seves coreografies, vam presentar davant dels pares i [...]

FESTA DE LES ARTS 2024, LITERATURA i ART!

abril 1, 2024|

En motiu de la festa de les ARTS de l'Escola Pia, a la nostra Escola hi participem a partir de la literatura i de l'art. En aquesta publicació compartirem les diferents aportacions artístiques [...]