L’alumnat de 4t d’ESO està modelitzant funcions de diferents tipologies a partir de l’experimentació amb variables del seu entorn. Quina millor manera d’aprendre que posar en pràctica els conceptes matemàtics que a vegades ens costa entendre. A partir de la realitat veurem si la podem en una funció que ens expliqui altres situacions reals similars.