La Societat Catalana de Química, en la convocatòria de la quinzena edició dels Premis als Treballs de Recerca de Batxillerat dins l’Àmbit de la Química, ha decidit atorgar el primer premi (ex aequo) al nostre alumne de 2n de Batxillerat Martí Folch i Pascual pel seu treball «Com calcular les constants de la química de batxillerat: NA, R, e, h, c». El proper 19 de maig, li lliuraran el diploma del 1r premi en el transcurs del XXXIII Debat de Química a l’IEC on l’alumne hi participarà presentant breument el treball davant de tots els convidats.

El treball de recerca «Com calcular les constants de la química de batxillerat: NA, R, e, h i c» consisteix en una recopilació de diferents models científics que donen lloc a constants universals i a tota una sèrie de procediments experimentals per calcular-les. Es tracta de constants ben conegudes del món atòmic, com són la constant d’Avogadro, la constant dels gasos, la càrrega elemental, la constant de Planck i la velocitat de la llum.

L’alumne ha fet una recerca intensa d’aquestes, ha fet hipòtesis, ha realitzat experiments, ha fet aproximacions de les constants, ha calculat el seu error i ha tret unes conclusions elaborades. Destaquem la intensa recerca i aprofundiment en les diferents constants a un nivell elevat teòric i experimental.

Volem posar especial èmfasi a la recerca i experimentació feta per calcular la velocitat de la llum. En aquesta pràctica l’alumne va mesurar la velocitat de la llum a partir del retard en les ocultacions de Io darrere l’ombra de Júpiter. L’alumne, amb un telescopi Celestron NexStar 4SE i de manera regular durant diversos mesos, va enregistrar dades que va utilitzar per als càlculs posteriors tot tenint en compte diferents factors clau que hi intervenen.

Moltes felicitats Martí!