Mónica Martin, Coordinadora de Primària (de 3r a 6è)

QUÈ SÓN LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES?

És una prova d’avaluació que porta a terme el Departament d’Educació per l’alumnat dels centres catalans i avalua el grau d’assoliment de les competències i coneixements bàsics en acabar l’educació primària.

A L’ESCOLA PERQUÈ ENS SERVEIX?

Per l’escola és una eina que ens serveix per detectar els punts febles, potenciar els punts forts i prendre decisions en la futura planificació educativa del centre. La prova avalua les competències en comprensió oral, escrita i expressió escrita en llengua catalana, llengua castellana i en llengua anglesa. La prova de la competència matemàtica avalua l’habilitat dels alumnes per comprendre, utilitzar, relacionar  i interpretar diferents tipus d’informació matemàtica i la competència de medi avalua l’habilitat per explicar fenòmens naturals i aplicacions tecnològiques interpretant informació de caràcter cientificotecnològic en forma de dades i proves.

QUAN?

Aquest curs es duran a terme a l’aula el dilluns 8, dimarts 9 i dimecres 10 de maig i els resultats de les proves de tots els alumnes es comuniquen al centre, el qual us fa arribar la informació del vostre fill o filla.

HI HA NERVIS?

És molt important que familiars i professorat els transmetem calma, tranquil·litat i els animem ja que totes i tots estan capacitats de demostrar el que han anat aprenent al llarg de tota l’etapa.