L’Anna i la Silvia comparteixen algunes reflexions de la implantació del PROJECTE INNOVAMAT a l’escola. 

La Silvia ens comenta: “La meva experiència amb innovamat ha estat positiva. He de confesar que al principi vaig tenir certa incertesa respecte si l’alumnat aprendria  tot el que fins ara havien après d’una manera tradicional.
L’oportunitat que els dóna innovamat és que a través de reptes, aventures … i diverses situacions que se’ls planteja,  l’alumnat  investiga i descobreix, per tant és ell el protagonista del seu aprenentatge i no el professor qui els transmet els coneixements. No aprenen matemàtiques d’una manera mecànica, per repetició dels exercicis. Aprenen a pensar, raonar, resoldre, buscar patrons, … i transferir els coneixements, és a dir a ser competents.”
Silvia, Your Content Goes Here

Anna: “Innovamat és una nova manera de fer mates activa, diferent de com es feia fins ara.  Afavoreix el raonament, treballa les estratègies per plantejar i resoldre problemes, la deducció de propietats matemàtiques, relacionar….però no oblida la part mecànica que es treballa sobretot digitalment amb una aplicació més entretinguda per l’alumnat.

És un projecte realitzat per un equip de més de 300 persones, 7 doctors/es en didàctica de les matemàtiques que es basen en projectes experimentats arreu del mon.

Particularment, des de fa anys, veia que el material didàctic existent no era coherent amb la realitat actual de l’ensenyament i de la societat. Crec sincerament que és la resposta a aquestes necessitats. 

Per part dels docents, ens implica a estar disposats a fer aquest canvi, porta molta feina però realment és un projecte molt creatiu, a mi m’encanta! 

El meu consell per a les companyes i compays  docents és que han de veure aquest material com quan teníem el llibre del professor, on podies triar les activitats, és una tria flexible i gens inamovible. 

Anna, Your Content Goes Here