A partir del 9 d’abril i durant les següents setmanes, a 1r de batxillerat portarem a terme  una nova participació del “Fem Àgora”.
Es tracta d’una iniciativa que compartim amb totes les Escoles Pies de Catalunya i, on l’alumnat de 1r de batxillerat, reflexiona i debat al voltant d’una qüestió filosòfica compartida i preparada pel professorat de Filosofia.
La dinàmica habitual té dues parts: el treball conjunt d’un tema filosòfic a l’aula, aquest curs el tema triat és “La felicitat, fi o mitjà”, i la trobada conjunta de totes les escoles per tal de seguir debatent a l’espai públic (Àgora). En aquesta trobada conjunta es trobem i treballen plegats alumnes barrejats de totes les Escoles.
Enguany i per motius de seguretat la dinàmica canvia. Treballarem un repte filosòfic aparellats per cursos de forma aleatòria. Cada classe participarà d’un repte filosòfic plantejat pel grup assignat i, un cop resolt, farem una trobada telemàtica per presentar i compartir les reflexions assolides.