En aquesta pàgina trobareu les respostes a les preguntes que anem recollint de la reforma integral de l’Escola Pia de Sitges:

QUÈ ENS VOLS PREGUNTAR?

PREGUNTES i RESPOSTES (FAQS de la remodelació integral de l’edifici)

A l’estiu del 2023.

Horari d’execució d’obres

L’horari d’execució d’obres en el terme municipal serà el següent:

De dilluns a divendres de 8:00 h. a 20:00 h. i dissabtes de 9:30 a 15:00 h.

En cas de que sigui necessari el tancament d’algun carrer per qualsevol motiu s’haurà de comunicar amb 3 dies hàbils d’antelació, en cas de reserves d’estacionament amb 5 dies hàbils i en cas d’ instal·lació de bastides amb 7 dies hàbils.

Aquest tràmit s’haurà de sol·licitar a l’OAC de forma presencial, o be, a través del sistema telemàtic per a la sol·licitud de permisos per a l’ocupació de la via pública (talls de carrer, reserves d’estacionament, ocupacions de carrils, etc.) a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Sitges (https://seu.sitges.cat).

Execució d’obres i ocupació de via pública durant el període estival

Durant el període compres entre el dia 15 de juliol i el 15 de setembre, dins l’àmbit del cas antic (sector delimitat pels carrers Avinguda Sofia,  Passeig Vilafranca i carrer Onze de Setembre) queda prohibida la realització de:

  1. Obres d’enderroc
  2. Obres d’excavacions
  3. Obres de fonamentació
  4. Obres d’estructura
  5. Revestiments de façanes amb el que sigui necessari l’ocupació de la via pública (bastides, materials…)

Per a la resta del terme municipal no inclòs dins del casc antic i durant el període comprès entre el 15 de juliol i el 15 de setembre també quedaran prohibides fer obres de :

  1. Obres d’enderroc
  2. Obres d’excavacions
  3. Obres de fonamentació
  4. Obres d’estructura

L’horari de treball per a les obres durant el període estival , sense distinció del emplaçament, serà el següent:

De dilluns a divendres de 9:30 h. del matí a 13:00 h. i de les 14:00 h. a les 19:30 h. i dissabtes de 9:30 h a 15:00 h.

L’horari de càrrega i descàrrega dins del casc antic queda limitat de 8:30 h. a 11:00 h.

En cas que sigui necessari el tancament d’algun carrer per qualsevol motiu s’haurà de comunicar a la Policia Municipal amb dos dies d’antelació segons els procediments establerts.

L’objectiu de les obres és transformar de manera integral l’edifici per millorar les aules i el conjunt de l’escola, l’activitat docent no es veurà afectada, ja que la major part de les obres, es concentren al període d’estiu.

Durant el curs 23-24, els espais de soterrani (gimnàs, sala d’actes, tecnologia, taller de tecnologia i taller de plàstica)  romandran tancats.

Les aules de tecnologia i plàstica es traslladaran a d’altres espais de l’Escola.

L’estiu del 2023 no hi haurà Casal d’estiu i s’ha informat a les famílies que s’hi van inscriure el 2022 així com a la resta de famílies que els podia interessar, donant la possibilitat d’apuntar-se al Casa de l’Escola Pia Vilanova que segueixen un projecte educatiu molt semblant. Podeu trobar tota la informació al Casal: Viu l’Estiu!

La majoria de les activitats extraescolars podrà fer-se amb normalitat, i les que no es puguin fer,  s’informarà del 15 al 21 de maig. Tota la informació la trobareu a la web de l’escola i podeu posar-vos en contacte amb la responsable d’extraescolar, la Laia Marrugat (laia.marrugat@sitges.epiaedu.cat)

Durant el curs 23-24, s’accedirà pel carrer Sant Isidre, a través del nou nivell del pati situat a peu de carrer, i per l’accés actual del carrer Hort Gran.  A partir del curs 24-25, el carrer Hort Gran disposarà d’un nou accés a través d’un nou vestíbul, més ampli i accesible.

Durant el perídoe que no estigui operativa la sala d’actes, habilitarem el menjador per fer la celebració de l’eucaristia com es va fer aquesta Setmana Santa.

L’horari de treball fins el dia 15 de juliol serà de dilluns a divendres de 8 del matí a 20h. Essent l’horari de treball habitual fins a les 18h. Els dissabtes, ens funció de les necessitats podran treballar durant el matí.

A partir del 15 de juliol l’horari de treball serà de dilluns a divendres de 9.30h del matí a 13h. i de les 14 h. a les 19.30h i
dissabtes de 9:30h. a 15h. Els dissabtes, ens funció de les necessitats podran treballar durant el matí.