Aquesta setmana l’alumnat de 2n de batxillerat ha presentat les exposicions orals dels seus Treballs de Recerca. Aquesta activitat comporta que cada alumne/a defensi, davant dels tribunals avaluadors formats per professorat de l’Escola, les línies mestres de les respectives investigacion portades a terme en els darrers mesos. És un moment de maduresa pedagògica, de rigor acadèmic i, perquè no dir-ho, també de nervis. Com cada curs, les aportacions fetes certifiquen l’assoliment de les competències de recerca científica pròpies de l’etapa de batxillerat.