Aquesta setmana han tingut lloc les exposicions orals dels Treballs de Recerca per part de l’alumnat de 2n de batxillerat. Cada alumne/a  presenta, davant dels tribunals avaluadors, les línies mestres de la investigació portada a terme així com les principals conclusions que se’n deriven. La maduresa, el rigor científic i, perquè no dir-ho, també els nervis de la situació, converteixen aquesta exposició en un moment “inoblidable” de la seva etapa de batxillerat.