Les endevinalles són una eina educativa molt engrescadora i profitosa per treballar la llengua oral. Aquestes formes d’expressió basades en el domini del joc verbal, permeten als infants aprendre a escoltar, a desenvolupar el llenguatge, a memoritzar i a reflexionar metalingüísticament  al voltant de la possible solució. 

Aquests dies, els nens i nens de P4 hem estat treballant les endevinalles d’animals de manera oral. Concretament, hem dedicat temps a entendre-les, a analitzar-les i a memoritzar-les, cosa que ha resultat força fàcil gràcies a la musicalitat que aquestes presenten. En definitiva, hem gaudit molt dient-les.