QUÈ ÉS L’AULA D’ACOLLIDA?

Viatjar normalment comporta una descoberta cultural, però marxar a viure a un altre país implica un esforç d’adaptació per viure i conviure en harmonia amb l’entorn. Per poder entendre aquest entorn, cal tenir cert domini de la llengua. És per això que l’escola, compta amb un aula d’acollida, un espai on els nens i nenes nouvinguts venen a aprendre català, però també on poden expressar les seves emocions de l’experiència viscuda en el seu procés de canvi que, sovint, comporta un dol. És a dir, l’aula d’acollida és l’espai on comencen a sentir-se part de l’escola.

COM FUNCIONA? 

L’aula d’acollida atén, normalment, alumnes que venen de fora, d’altres països. Així, la gran majoria aprèn l’alfabet i l’estructura del català. Tot i això, hi ha qui ja té coneixements de la llengua catalana, però l’assistència a l’aula d’acollida l’ajuda a reforçar les seves habilitats lingüístiques. D’aquesta manera, els alumnes nouvinguts que venen d’un altre país, directament se’ls associa a l’aula d’acollida. Allà tenen unes hores assignades durant la setmana i comença l’aprenentatge del català des de zero, tot i que també se li dediquen algunes hores a alguns alumnes que, potser el plaç de l’aula d’acollida ja se’ls hi ha acabat, però se’ls hi fa necessari un reforç, ja que cada alumne és un món i cal adaptar-se una miqueta a les necessitats de cadascú perquè després pugui progressar.

QUI GESTIONA L’AULA D’ACOLLIDA?

L’aula d’acollida de l’escola és gestionada pel Sergi Pérez qui explica que la manera més eficient de que es desenvolupi l’aprenentatge de la llengua és el seu ús, per això, des d’un principi es comunica amb els alumnes en català i fa servir material audiovisual que els ajuda a acompanyar el discurs oral amb la imatge. L’objectiu és aprendre el català, encara que, si observa que algú no segueix la classe, s’atura per fer-li un aclariment traduït.

Enguany, uns quaranta alumnes de tota l’escola disposen d’aquest servei, però es reparteixen en grups petits la qual cosa afavoreix la interacció entre ells en activitats, dinàmiques i projectes on cal aprendre a través del teatre, la música, etc. El Sergi explica que “una cosa és l’aprenentatge del català i una altra és poder aprendre a partir de la nostra cultura, el que fem aquí a Catalunya, que, al final, és molt diferent als països d’on venen aquests nens, que són d’una cultura molt diferent i està bé poder ensenyar-los-hi les festes i les tradicions d’aquí”.

QUANTES CULTURES ACULL? QUANTS MESOS POT ESTAR UN ALUMNE?

L’aula d’acollida rep alumnes de cultures molt diferenciades. És cert que, el curs passat, hi va haver un gran nombre de nenes i nens arribats d’Ucraïna, però també es distingeixen alumnes procedents de la Xina, del Perú, …

 Quan comencen a l’escola, els alumnes que s’hi adrecen, en fan ús durant dos anys, període durant el qual són exempts de l’assignatura.

COM PODEM ATENDRE A INFANTS DE DIFERENTS EDATS I NIVELLS? 

El mestre de l’aula d’acollida aborda nivells molt diferents. En aquest cas, el Sergi, titulat en Educació Infantil i Educació Primària és qui s’adapta als diferents ritmes d’aprenentatge i “busca quina forma és la més eficient per a cada nen i cada nena”. Aquest fet és la part més dificil ja que hi ha qui aprèn més ràpid, hi ha qui li costa més i, cal adaptar-s’hi, tot i , que a la vegada suposa un repte com a professional que, segons explica, fa créixer. Els moments de dificultats existeixen, però és un plaer veure com nenes i nens se’n surten i comencen a tenir converses més fluïdes després de tot l’esforç que suposa enfrontar-se sis hores seguides de parlar en una llengua que no és la seva. És per això que l’aula d’acollida no és només una eina d’aprenentatge, sinó un espai on tenen el seu moment per a expressar-se i per a ser escoltats, és a dir per a ser reconeguts com a persones humanes amb necessitats de ser acollides.

I, acaba el Sergi, “ja només la mirada d’aquestes nenes i nens” és el moment més agraït d’aquesta feina.