Durant aquest curs l’alumnat de cinquè ha participat en la creació i gestió d’una cooperativa. Aquest dijous els infants d’aquest curs han tingut l’oportunitat de presentar la seva cooperativa davant la resta d’alumnes de cinquè de totes les escoles de Sitges. En aquesta trobada també hi ha assistit l’alcaldessa, el regidor de Promoció Econòmica i el d’Educació, així com el personal municipal de la Corporació i alguns mitjans de comunicació de premsa local.

El procés de treball que han seguit els nens i nens per constituir la seva cooperativa ha estat el següent: en primer lloc, han dissenyat la imatge i seguidament han elaborat els productes per vendre, calculant el seu cost. També han calculat el cost i han decidit aportar parts dels beneficis que s’obtindran a projectes socials, concretament a la Fundació Sant Joan de Déu.

A través d’aquest projecte d’emprenedoria els infants han adquirit competències que potencien: la creativitat, la iniciativa, la responsabilitat, el treball en equip, la resolució de conflictes, la comunicació, la capacitat d’assumir riscos, entre d’altres.