L’alumnat de 4t d’ESO que cursa la matèria d’Emprenedoria ha participat d’una sessió d’assessorament sobre creació d’empreses. La Glòria Garcia i l’Eusebi Pahissa, tècnics especialistes del Servei d’Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat Penedès-Garraf, han impartit una sessió formativa teòrico-pràctica sobre el mètode Canvas. L’objectiu és ajudar-los a refexionar sobre totes les variables que un possible emprenedor o emprenedora ha de comptar i portar endavant un projecte viable i ben planificat. A partir d’aquesta formació i al llarg del tercer trimestre veurem com es concreten (virtualment) aquestes empreses.