Aquest divendres 21 d’octubre, celebrem el primer Consell de Representants d’Alumnes de les etapes d’ESO i Batxillerat. Els nois i noies que van ser elegits com a delegats i delegades de curs s’han conegut i han intercanviat propostes i compromisos.  Des de “satisfer les necessitats dels companys de classe per tal que se sentin a gust”,  com diu el Leon Guigini de 1r d’ESO B, o “millorar la convivència escoltant tothom” com assenyala ca Carla Enon de 1r de batxillerat, el conjunt de representants han escoltat i debatut sobre les intencions d’aquest organisme participatiu. 

Com a declaracions d’intencions recollim algunes a tall d’exemple:

  • Diego Ayllon (1r batxillerat): “El Consell ha de tenir més poder de decisió a l’Escola”
  • Sandra Costafreda (1r batxillerat): “El consell ha d’ajudar a millorar la convivència a l’Escola”
  • Laia Pañella (4t d’ESO): “Volem millorar l’ambient a classe
  • Lucia Alquézar (4t d’ESO): “Hem d’escoltar tothom i deixar-nos aconsellar”
  • Pol Fuertes (1r d’ESO): “Resoldre els problemes que es vagin presentant”.
  • Clàudia Pla (1r d’ESO): “Ajudar en els problemes i dubtes que apareguin”
Diego
Diego
“El Consell ha de tenir més poder de decisió a l’Escola”
Sandra
Sandra
“El consell ha d’ajudar a millorar la convivència a l’Escola”
Laia
Laia
“Volem millorar l’ambient a classe
Lucia
Lucia
“Hem d’escoltar tothom i deixar-nos aconsellar”
Pol
Pol
“Resoldre els problemes que es vagin presentant”.
Laia
Laia
“Ajudar en els problemes i dubtes que apareguin”