Benvingudes i benvinguts al canal ètic d’Escola Pia de Catalunya, una plataforma que té la finalitat de garantir el compliment dels valors i la missió de la nostra entitat.

Amb aquesta eina, aspirem a fomentar un entorn de transparència, respecte i responsabilitat, on totes i
tots els membres de la comunitat puguin expressar les seves inquietuds, reportar comportaments inadequats i contribuir a construir una organització referent en valors i actituds.

Amb el compromís de totes i tots, podem construir una comunitat educativa i social compromesa amb l’excel·lència educativa i els principis ètics que ens defineixen.

A continuació, trobareu tres recursos per aconseguir aquesta fita conjuntament: la bústia de protecció d’infants i joves, el canal de denúncies regulat a la llei 2/2023 i la bústia de queixes i suggeriments.

La Bústia de protecció d’infants i joves posa a disposició de totes les persones que integren la nostra comunitat educativa -alumnat, famílies, professorat, monitoratge i personal d’administració i serveis- un canal de comunicació on poder explicar aquelles situacions que pateixin els infants i joves de la nostra entitat i que puguin afectar la seva seguretat, la seva integritat o el seu benestar, tant si es produeixen a l’Escola com fora d’aquesta.

La bústia està preparada per garantir l’anonimat de la persona informant, si aquesta ho desitja.

Restem a la vostra disposició per qualsevol aclariment sobre aquesta qüestió i agraïm per endavant les aportacions que pugueu fer a la bústia, ja que seran per a nosaltres un ajut per detectar casos que puguin afectar al nostre alumnat.

BÚSTIA DE PROTECCIÓ INFANTS I JOVES: ESCRIU AQUÍ

En compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, Escola Pia de Catalunya posa el Canal de denúncies a disposició de qui hi pugui tenir un interès legítim.

Aquest és un sistema intern d'informació que permet reportar, de manera confidencial i àgil, irregularitats que es puguin advertir en el desenvolupament de
l’activitat professional, i que puguin suposar infraccions de la normativa legal i/o interna de la Institució.

La identificació de la persona denunciant és totalment voluntària. Escola Pia de Catalunya i les persones responsables de gestionar aquest Canal, adoptaran en qualsevol cas les mesures necessàries per garantir la confidencialitat i protecció de les seves dades
personals.

CANAL DE DENÚNCIES: ESCRIU AQUÍ

Hem posat en marxa una bústia on podeu aportar els vostres suggeriments i propostes de millora a fer a l’Escola. Es tracta de poder millorar amb les vostres aportacions.

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS I PROPOSTES DE MILLORA: ESCRIU AQUÍ