A l’assignatura de Cultura Audiovisual de 1r de Batxillerat els alumnes han realitzat una activitat fora de l’escola amb la finalitat d’enregistrar una escena a partir d’una planificació prèvia.
L’activitat consta de l’elaboració d’un guió tècnic a partir d’una frase que descriu una acció i de la posterior aplicació de recursos de narrativa audiovisual, càmera subjectiva i angulacions. L’activitat culmina amb l’enregistrament de l’escena en una sèrie de sets acotats des de la matèria.