L’alumnat de 3r d’ESO han començat a treballar la matèria de Tecnologia experiementant amb estructures. El repte és construir l’estructura de paper, exclusivament paper i que s’aguanti sola, més alta possible.

Aquesta activitat serveix de llançament per l’estudi de les les estructures, les forces que hi actuen i quin són els materials més adequats en cada cas.

Fem un petit repàs per la història de les construccions veient que hi ha molts sistemes constructius i que casdescun s’adapata al moment i llocs de construcció.