00SECUNDARIA2020-01-15T14:04:40+01:00

English

L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

PROJECTES

L’aprenentatge interdisciplinar i el treball cooperatiu és l’eix i L’opció d’ensenyament-aprenentatge que queda emmarcada dins del projecte SUMMEM: aprèn i conviu.

El desplegament de les matèries que formen part del currículum de cadascun dels cursos d’aquesta etapa el realitzem adaptat i pensat per a l’edat i moment que suposa cadascun dels cursos de l’ESO.

Així doncs, en els dos primers cursos de l’etapa, l’alumnat dedica part del seu horari a treballar de forma manipulativa i creativa, on l’expressió de la imaginació, corporal i sensitiva són els principals eixos dels tallers que es realitzen en les matèries de Visual i plàstica, Tecnologia, Música i Educació Física.

La segona part de l’etapa es centra en el desenvolupament de la capacitat més abstracta a partir de la Literatura, la Ciència en context, la Tecnologia i l’Emprenedoria, donant eines a l’alumnat per ser persones crítiques, competents i creatives.

Al llarg dels 4 cursos els projectes interdisciplinars i l’aprenentatge cooperatiu tenen una forta presència en el dia a dia de l’alumnat. L’aprenentatge basat en problemes, el plantejament de bones preguntes i l’aprenentatge servei són les metodologies principals que generen l’aprenentatge i l’assoliment de les competències a l’aula.

1r i 2n d’ESO: Dilluns, dimarts i dimecres de 8h a 13:15h i de 15:15h a 17:15. Dijous i divendres de 8h a 13:15h.

3r i 4t d’ESO:   Dilluns i dimarts de 8h a 13:15h i de l 5:l 5h a 17:15. Dimecres i dijous de 8h a 14:15h Divendres de 8h a 13:15h.

El desplegament del projecte d’educació emocional, interior i social de les persones està directament relacionat amb el que nosaltres entenem com a projecte tutoria. Les reflexions diàries de l’alumnat en iniciar el dia, les activitats d’autoconeixement i el control de les emocions conjuntament amb habilitats com la concentració i la serenor, ajuden el nostre alumnat a conèixer millor les seves capacitats i les seves aptituds. Ser empàtic i assertiu quan pertanys a un grups ajuda en el domini de les relacions socials en aquest moment de la seva vida. La cohesió del grup i la bona convivència completen la part més important de l’acció tutoria! al nostre centre.

L’equip de tutoria desplega també els eixos d’orientació acadèmica i professional com a necessitat dels joves per triar el camí més profitós per a les seves vides. Tenim també la intervenció de professionals externs que formen part del camp de la psicologia aplicada a l’orientació que conjuntament amb l’equip de tutoria assessoren l’alumnat i les seves famílies.

La salut, l’alimentació, la prevenció en temes com el tabac i les drogues els treballem conjuntament amb agents externs que ens ajuden a trobar eines per a cadascun dels diferents grups i les diferents edats de l’alumnat.

Oferim la matèria de Francès com a optativa durant tota l’etapa de l’ESO i un intercanvi voluntari anual amb una escola francesa. L’anglès és la llengua vehicular en diverses matèries optatives.

L’alumnat de 1r i 2n d’ESO participa en diferents activitats d’apadrinatge en l’etapa d’infantil i primària que s’organitzen a l’escola, com ara padrins de lectura o padrins de joc. El voluntariat de 3r i 4t d’ESO consisteix a donar suport en diferents institucions de Sitges, com ara la residència Les Magnòlies, el Centre de dia i l’Hospital de Sant Joan.

Les competències digitals són presents en el nostre procés d’ensenyament-aprenentatge, treballant-les tant a nivell de maquinari i programari, tractament de la informació i de la comunicació, metodologies del treball compartit i consciència i bona gestió de la identitat digital. L’alumnat treballa de manera cooperativa a través d’entorns virtuals d’aprenentatge. A més, disposem de la plataforma educ@mos perquè l’alumnat i les seves famílies puguin fer el seguiment acadèmic.

Utilitzem materials d’aula del programa de socialització de llibres de: Llengua Catalana i Castellana, Matemàtiques, Ciències Naturals, Ciències Socials, Tecnologia i Cultura Religiosa. Algunes d’aquestes matèries es treballen amb dossiers i documents que no requereixen llibre d’aula.

LA NOSTRA MANERA D’ENTENDRE L’EDUCACIÓ

Go to Top