00PRIMÀRIA2022-10-17T10:48:09+02:00
Primària és l’etapa educativa obligatòria que comprèn dels 6 als 12 anys. És la més llarga del sistema educatiu i durant aquesta etapa els nens i nenes consoliden la seva identitat, comencen a tenir consciència de les seves capacitats i limitacions i perceben la seva situació en el medi social i cultural.

L’objectiu d’aquests sis cursos és proporcionar als alumnes una formació integral necessària perquè cada nen i nena desenvolupi les seves capacitats intel·lectuals, motrius, d’equilibri personal i social i, també, perquè adquireixi unes competències bàsiques sòlides que li serveixen per orientar el seu propi futur.

A l’escola els acompanyem en aquest camí treballant valors sent, en tot moment, protagonistes del seu aprenentatge. Respectem els ritmes d’aprenentatge i les capacitats de cadascú, tot seguint metodologies actives basades en la participació, l’observació i l’experimentació, la manipulació i el treball cooperatiu. Posem l’accent en activitats que fomenten el diàleg, el sentit crític i la responsabilitat.
 

QUÈ I COM HO FEM

Desenvolupem les competències bàsiques construint el coneixement a partir de projectes i itineraris d’aprenentatge aplicant habilitats com ara la recerca, comunicació, expressió i transferència. Les competències digitals i els recursos tecnològics formen part del nostre dia a dia. Per una altra banda, el professorat es forma de manera permanent per tal de donar resposta a les noves necessitats educatives.

L’aprenentatge de les diferents llengües possibilita el coneixement i la inserció social i laboral en un món globalitzat i ajuda a percebre la riquesa d’un món divers. Per això, pràcticament un terç de la jornada es realitza en aquesta llengua. Plàstica, Educació física i Robòtica (matèria complementària) es desenvolupen íntegrament en anglès, així com la matèria d’anglès. Comptem amb una auxiliar de conversa que dona suport a les aules. Els itineraris d’aprenentatge incorporen la diversitat lingüística del nostre entorn.

L’Escola incorpora les TAC a través de diverses eines d’aprenentatge. El llenguatge tecnològic es concreta en una matèria complementària a cada curs (Leading innovation) que desenvolupa la competència digital a través de la creativitat a partir de la robòtica. L’ús de càmeres, iPad, portàtils, edició de vídeos i microscopis digitals, entre d’altres, s’incorporen en la nostra pràctica diària.

Considerem l’educació musical com element que forma part imprescindible de l’aprenentatge. Per això, cantem, ballem i ens expressem a través de la música i del cos.

L’acció tutorial és l’eix fonamental que vertebra l’etapa. Duem a terme una hora setmanal de tutoria en què treballem valors, hàbits d’estudi, mediació i celebracions, entre d’altres. Un cop per trimestre realitzem una jornada de convivència per aprofundir en les nostres relacions, tot aprenent noves estratègies per conviure millor.

Fomentem l’hàbit lector i el plaer de llegir amb activitats com les Maletes viatgeres i els Exploradors de llibres. Comptem amb el suport de les biblioteques d’aula i les col·laboracions de les biblioteques municipals.

Treballem amb tot l’alumnat els aspectes emocionals, de dimensió interior i les habilitats socials de manera sistemàtica, dins i fora de l’aula, per millorar la convivència i aconseguir un clima d’escola harmònic i serè.

El Departament d’Orientació Escolar, conjuntament amb els mestres especialistes, donen suport al professorat per tal de detectar necessitats educatives especials i fan suport a l’alumnat que ho necessita, sempre de forma inclusiva dins l’aula. Assessorem les famílies que així ho requereixin.

LA NOSTRA MANERA D’ENTENDRE L’EDUCACIÓ

Go to Top