00INFANTIL2021-12-10T17:06:47+01:00
És l’etapa educativa que comprèn els cursos P3, P4 i P5. L’objectiu d’aquesta etapa és proporcionar als infants una formació integral i necessària perquè cada nen i nena aprengui a ser i a actuar de manera autònoma, a pensar i a comunicar-sea descobrir i tenir iniciativa i a conviure i habitar el món.
A aquesta edat els infants s’estan formant a nivell cognitiu, motriu, social, emocional i afectiu alhora que desenvolupen la seva pròpia personalitat. Des de l’escola els oferim un espai acollidor, obert i flexible, amb recursos i situacions d’ensenyament-aprenentatge que estimulen aquest desenvolupament, satisfent les necessitats de les nenes  i dels nens tot respectant el seu ritme maduratiu.
Som un equip sòlid de persones conscient de la importància de la nostra responsabilitat docent, amb una formació pedagògica i personal específica en aquesta etapa i en permanent formació per tal de millorar la nostra tasca diària.
Som una escola que valora i cuida molt la relació amb els infants i amb les famílies, i és per això que la comunicació i la participació és una de les nostres prioritats. A l’escola us acompanyem al llarg d’aquest camí en què el vostre fill o filla són els protagonistes del seu propi aprenentatge. En aquest sentit, facilitem que les famílies pugueu entrar a l’aula en diferents moments perquè participeu en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge.
Seguim metodologies actives basades en la participació, l’observació i l’experimentació, la manipulació i el treball cooperatiu mitjançant activitats que fomenten el diàleg, el sentit crític, la responsabilitat i que tenen en compte les diferents intel·ligències.
Partim dels seus coneixements previs, formulem noves preguntes sobre què volem saber, investiguem individualment o en grups per trobar respostes i més preguntes i reflexionem sobre què i com ho hem après. Donem molta importància a la convivència i per aquest motiu realitzem moltes dinàmiques de grup que faciliten l’aprenentatge i la relació entre iguals. L’etapa d’infantil conclou amb unes colònies que posen de manifest el treball de convivència treballat durant tota l’etapa.

QUÈ I COM HO FEM

Pautes de comportament que els permetran ser més autònoms, millorar la convivència amb els altres i adquirir nous aprenentatges. Els hàbits els aporten seguretat, tranquil·litat, equilibri i ganes d’aprendre.

L’acollida a l’escola és molt important en l’experiència del nen o la nena ja que l’han de sentir com un espai seu, amable i segur. Per això comptem amb dos mestres a l’aula durant les primeres setmanes de curs per facilitar l’adaptació a l’escola.

Organitzem l’aula en petits grups, cadascun dels quals realitza una tasca determinada. Poden ser de treball o de joc. D’aquesta manera els nens i les nenes aprenen a treballar en equip, a col·laborar i a compartir coneixements. Tot això ens permet dedicar una atenció més individualitzada a cada nen i nena, planificant activitats d’aprenentatge adaptades als seus coneixements previs.

Comencem a aprendre en anglès. Jocs, cançons, manualitats i rutines ens introdueixen en la fonètica i en l’ús d’aquesta llengua. També disposem d’una auxiliar de conversa en anglès a P4 i P5 que acompanya la tutora durant les hores de “Kids and arts”.

Mitjançant bluebots i altres jocs ens iniciem en el llenguatge tecnològic que ens ajuda a estructurar el nostre pensament.

El moviment, la coordinació, l’equilibri, l’esforç, la frustració, la socialització, entre d’altres, són habilitats i actituds imprescindibles que treballem a cada una de les edats ballant, jugant, fent circuits, contes motors, relaxació i jocs variats.

A través del cant i del ball l’alumnat aprèn a parar atenció en la música i s’inicia en la cultura musical.

Duem a terme activitats per fomentar l’hàbit lector i el plaer de llegir. Maletes viatgeres, exploradors de llibres i biblioteques d’aula ens faciliten aquesta descoberta.

Treballem amb tot l’alumnat els aspectes emocionals, de dimensió interior i les habilitats socials de manera sistemàtica, dins i fora de l’aula, per millorar la convivència i aconseguir un clima d’escola harmònic i serè.

L’equip DOE de l’etapa d’infantil està format per una psicòloga i dues mestres d’educació especial. Aquest equip entra a l’aula per detectar i reforçar les necessitats educatives especials dels nens i nenes que ho requereixin. Assessorem el professorat i les famílies que així ho necessitin.

L’alumnat de P3 i P4 gaudeix del servei de menjador dins la seva pròpia aula. Així es garanteix la seva tranquil·litat i el bon desenvolupament de l’espai de migdia.

LA NOSTRA MANERA D’ENTENDRE L’EDUCACIÓ

Go to Top