Avui s’han iniciat els padrins de lectura, escriptura i creativitat entre diferents etapes de l’escola. Aquest apadrinament tindrà una continuïtat i regularitat durant el curs, establint vincles i complicitats entre alumnes i compartint l’aprenentatge.