Presentació del projecte Escola Verda a l’escola

L’alumnat de primària, secundària i batxillerat han assistit al llarg de la setmana a les respectives presentacions del projecte d’Escola Verda. Una escola verda és un centre educatiu que forma part activament d’una xarxa de centres que incorporen l’educació per a la sostenibilitat en el seu projecte educatiu i que, per tant, integren els continguts i valors de la sostenibilitat en el currículum i en la gestió del centre i s’impliquen de forma activa en la millora del seu entorn, promovent-hi la participació activa de tota la comunitat educativa.

 

Durant la presentació de primària, la comissió del professorat impulsora del projecte va preguntar els alumnes què pensaven que significava ser escola verda i si hi havia la necessitat d’esdevenir-ne una. També es va visionar un vídeo sobre canvi climàtic i es va recordar que les nostres accions causen un impacte negatiu per al medi ambient. Repensant la nostra petjada al món, l’alumnat va adonar-se que cal que totes les persones que formen part de l’escola preguin una decisió es passi a l’acció. En assemblea, totes i tots van decidir que volien ser escola verda.

 

En les presentacions de secundària i de batxillerat, la comissió del professorat, formada per membres que estan rebent formació específica a través de la Generalitat de Catalunya, va projectar a l’alumnat un vídeo explicatiu. A continuació, els alumnes van poder fer la seva aportació escrivint en un paper accions concretes que tinguin relació amb les tres R: reduir, reciclar i reutilitzar. Aquestes propostes seran analitzades per la comissió del professorat per tal de dur-les a la pràctica.