És l'etapa educativa postobligatòria dels 16 als 18 anys. L'Escola Pia de Sitges ofereix dues modalitats de Batxillerat, la de Ciències i Tecnologia i la d'Humanitats i Ciències Socials.

Oferta un nombre ampli de matèries i possibilita que cada alumne planifiqui un projecte propi que li permetrà assolir una preparació amb garanties per afrontar els estudis superiors.

El projecte educatiu del Batxillerat es caracteritza per seguir donant a tothom l'acompanyament i l'atenció necessària per afrontar els seus reptes de futur, tot entenent que l'excel·lència educativa és l'assoliment exitós d'aquest repte propi.

A l'escola tenim cura de les persones i les acompanyem a través de les tutories (individuals i de grup) i amb una atenció personalitzada de tot el professorat.

A l'etapa treballem per a què cada un dels alumnes pugui definir el seu projecte de vida.

A l'escola els preparem per a ser persones que se sentin lliures, crítiques, innovadores, creatives, solidàries, compromeses i responsables.


MATÈRIES COMUNES

Llengua catalana i literatura / Llengua castellana i literatura / Llengua estrangera.Anglès / Filosofia / Història d' Espanya / Educació Física / Cultura Religiosa / Tutoria.


MATÈRIES DE MODALITAT

A més de les matèries comunes l'alumne en cursarà 4 més del currículum diversificat a cada curs.

ITINERARIS D'APRENENTATGE: CIENTÍFIC, TECNOLÒGIC, CIÈNCIES DE LA NATURALESA I SALUT, CIÈNCIES EMPRESARIALS I DE GESTIÓ, CIÈNCIES SOCIALS, HUMANITATS I DISSENY.


HORARI i AJUDES
De dilluns a divendres de 8 a 14:15h. (A 1r de Batxillerat els dilluns fins les 15:15h).

La nostra escola és concertada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Tot i això, l'etapa de batxillerat és privada amb una mensualitat de 490,50€. Al centre disposem d'ajudes econòmiques per a famílies amb necessitats específiques.


PROJECTES

PROJECTE TAC

Projecte TAC: Treball interactiu a la Intranet de l'escola, (documents compartits, treball col·laboratiu, cerques i recuperació de la informació, blocs de continguts...).
Utilització de la plataforma Educ@mos per al seguiment acadèmic per part de l'alumnat i les famílies.


PROJECTE ESCOLA PLURILÍNGÜE

Optativa de Francès
Projectes Multilaterals Erasmus+
Intercanvi amb escoles dels EEUU a 1 Batxillerat.PROJECTE DE VOLUNTARIAT
Participació interna en diferents activitats que s'organitzen a l'escola i participació en un voluntariat amb la Creu Roja de Sitges.

PROJECTE ACCIÓ TUTORIAL

Treball en educació emocional, interior i social a través de reflexions diàries i activitats de convivència i cohesió dels grups.
Activitats d'orientació personal, acadèmica i professional. Sortides en grups a diferents Universitats. Disseny d'un "projecte professional" individualitzat per part d'especialistes en recursos humans, supervisat i assessorat per l'equip de tutoria.


A DESTACAR
Donat el context de la nostra població, la nostra escola rep any rere any alumnat estranger de diverses procedències. Per aquest motiu el nostre centre disposa de les eines necessàries per poder donar un acolliment de qualitat a l'alumnat amb idiomes materns com ara l'anglès, francès, italià i rus.  • El 95% de l' alumnat acaba existosament l'etapa de Batxillerat.
  • El 98-100% aproven les proves de les PAU.
  • Acollim  a tot l'alumnat i no el seleccionem en funció dels seus resultats.
  • La mitjana del batxillerat a l'escola té una mínima desviació respecte a la mitjana de les Proves d'Accés a la Universitat.

Nombrosos premis de recerca avalen la tasca investigadora, la innovació i la creativitat:

CURRÍCULUM DE PREMIS A TREBALLS DE RECERCA els darrers cursos.
9 Premis Carbonell i Gener, atorgats pel Grup d'Estudis Sitgestans.
2 premis Epson.
5 premis CIRIT, atorgats per la Conselleria de Recerca i Universitats.
1 premi Recerca Jove, atorgat per l' AGAUR.
2 premis Ciencia en Acción, atorgats pel CSIC.
3 premis Argó, atorgats per la Universitat Autònoma de Barcelona.
1 premi Fundació Ferran Adrià i Universitat de Barcelona.
2 premis Simposi Treballs de Recerca de la CRP Garraf i UPC Vilanova i la Geltrú.
L'Escola va ser distingida amb el Premi Recerca Jove, convocat per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca AGAUR de la Generalitat de Catalunya, en la categoria de Centres 2012, en reconeixement a la qualitat dels treballs de recerca presentats i premiats al llarg dels darrers cursos.