És l'etapa educativa postobligatòria dels 16 als 18 anys. L'Escola Pia de Sitges ofereix dues modalitats de Batxillerat, la de Ciències i Tecnologia i la d'Humanitats i Ciències Socials.

Oferta un nombre ampli de matèries i possibilita que cada alumne planifiqui un projecte propi que li permetrà assolir una preparació amb garanties per afrontar els estudis superiors.

El projecte educatiu del Batxillerat es caracteritza per seguir donant a tothom l'acompanyament i l'atenció necessària per afrontar els seus reptes de futur, tot entenent que l'excel·lència educativa és l'assoliment exitós d'aquest repte propi.

A l'escola tenim cura de les persones i les acompanyem a través de les tutories (individuals i de grup) i amb una atenció personalitzada de tot el professorat.

A l'etapa treballem per a què cada un dels alumnes pugui definir el seu projecte de vida.

A l'escola els preparem per a ser persones que se sentin lliures, crítiques, innovadores, creatives, solidàries, compromeses i responsables.
 QUÈ FEM?

MATÈRIES COMUNES

Llengua catalana i literatura / Llengua castellana i literatura / Llengua estrangera.Anglès / Filosofia / Història d' Espanya / Educació Física / Cultura Religiosa / Tutoria.


MATÈRIES DE MODALITAT

A més de les matèries comunes l'alumne en cursarà 4 més del currículum diversificat a cada curs.

ITINERARIS D'APRENENTATGE: CIENTÍFIC, TECNOLÒGIC, CIÈNCIES DE LA NATURALESA I SALUT, CIÈNCIES EMPRESARIALS I DE GESTIÓ, CIÈNCIES SOCIALS, HUMANITATS I DISSENY
COM HO FEM?

L'alumnat es converteix en el protagonista del seu procés d'aprenentatge.

Aprenentatge basat en la resolució de problemes, vivint la ciència en context, fent ús de les llengües estrangeres per a la comunicació i segons els treballs, fent recerca i experimentant. I tot això, amb treball cooperatiu, treball individual, creativitat i esforç.

AMB QUIN HORARI?

De dilluns a divendres de 8 a 14:15h

COM ENS ORGANITZEM ?

Dos grups comuns i desdoblaments a les matèries de modalitat i específiques.

AMB QUINS RECURSOS?

Projecte TAC i Treball interactiu a la Intranet de l'escola, amb documents compartits, treball col·laboratiu, cerques i recuperació de la informació, blocs de continguts didàctics. Amb el suport de l'Aula mòbil de portàtils i l'aula d'informàtica.

Plataforma Educ@mos on hi ha el calendari d'avaluacions, els resultats de proves i exàmens, circulars, absències, retards i altres incidències i, en un exercici de total transparència, la consulta directa del quadern del professor que conté les qualificacions.
AMB QUINS PROJECTES D' ESCOLA?
PROJECTE ACCIÓ TUTORIAL

Les tutories de grup i individuals tenen, com un dels seus objectius prioritaris, l'orientació acadèmica i professional sense oblidar, però, altres aspectes fonamentals de la formació: l'autoconeixement, la identificació de les propies emocions, la presa de decisions, l'organització, la participació, la responsabilitat i el compromís. A més, l'escola programa activitats i seminaris que complementen aquesta programació: visites a les universitats catalanes, xerrades de professionals, activitats amb ONG's i entitats socials, programes per a l'emprenedoria, entre altres.

PROJECTE ESCOLA PLURILÍNGÜE

Preparació per a les certificacions Cambridge.

Auxiliar de conversa nadiu a les classes d' anglès.

Optativa de Francès

Projectes Multilaterals Erasmus+

Intercanvi amb escoles dels EEUU a 1 Batxillerat

PROJECTE CLIMA D'ESCOLA, EDUCACIÓ EMOCIONAL I DIMENSIÓ INTERIOR

L'escola desplega el projecte d'EDUCACIÓ EMOCIONAL i DIMENSIÓ INTERIOR amb l'objectiu d'adquirir les capacitats necessàries per poder a potenciar totes les intel·ligències.

L'AUTOCONEIXEMENT, EL CONTROL DE LES EMOCIONS PRÒPIES, L'ASSSERTIVITAT, L'EMPATIA, LA CONCENTRACIÓ, LA SERENOR i L'ESCOLTA ACTIVA.

AMB QUINS RESULTATS? • El 90-98% de l' alumnat acaba existosament l'etapa de Batxillerat.
 • El 98-100% aproven les proves de les PAU.
 • El 74% (curs 13-14) del nostre alumnat accedeix a la primera opció universitària.
 • Acollim  a tot l'alumnat i no el seleccionem en funció dels seus resultats.
 • La mitjana del batxillerat a l'escola es desvia només 0,5 respecte a la mitjana de les Proves d'Accés a la Universitat.

Nombrosos premis de recerca avalen la tasca investigadora, la innovació i la creativitat:

CURRÍCULUM DE PREMIS A TREBALLS DE RECERCA 1999-2014
 • 9 Premis Carbonell i Gener, atorgats pel Grup d'Estudis Sitgestans
 • 2 premis Epson
 • 5 premis CIRIT, atorgats per la Conselleria de Recerca i Universitats
 • 1 premi Recerca Jove, atorgat per l' AGAUR
 • 2 premis Ciencia en Acción, atorgats pel CSIC
 • 3 premis Argó, atorgats per la Universitat Autònoma de Barcelona
 • 1 premi Fundació Ferran Adrià i Universitat de Barcelona
 • 2 premis Simposi Treballs de Recerca de la CRP Garraf i UPC Vilanova i la Geltrú
 • L'Escola Pia de Sitges ha estat distingida amb el Premi Recerca Jove, convocat per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca AGAUR de la Generalitat de Catalunya, en la categoria de Centres 2012, en reconeixement a la qualitat dels treballs de recerca presentats i premiats al llarg dels darrers cursos.