Laboratori a Batxillerat

Aquesta setmana us volem ensenyar la feina que han estat realitzant els alumnes de batxillerat als laboratoris de la nostra escola:

Els alumnes de Física de 1r de batxillerat han experimentat les forces en un xoc. Col·locant un sensor de força damunt d’un carretó i fent-lo xocar contra diferents superfícies es pot analitzar la força de l’impacte en funció de la velocitat i del material. Els resultats es poden relacionar amb alguns aspectes de la seguretat vial, com els límits de velocitat i l’ús de sistemes protectors, com el cinturó i l’airbag que contribueixen a esmorteir la força de l’impacte.

Els alumnes de Química de 2n de batxillerat han realitzat una valoració per tal de determinar el grau d’acidesa d’un vinagre comercial. Sovint, la tasca del químic professional consisteix en la determinació de la quantitat d’un determinat component present en una substància. Basant-se en una reacció de neutralització i en el canvi de color d’un indicador de pH, es pot determinar el contingut d’àcid acètic del vinagre.