L’ esforç.

Portem uns mesos posant a prova la nostra gestió de les emocions, la responsabilitat i el fet de posposar recompenses. Hem trobat interessant, parlar de l’esforç, ara que, més que mai, ens estem enfrontant  a moltes dificultats.

A l’escola, l’esforç constitueix la base fonamental perquè els nens i nenes obtinguin un major rendiment. El valor de l’esforç els ajudarà a ampliar al màxim les capacitats que tenen dins per obtenir uns millors resultats. També els permetrà vèncer i superar els obstacles en els diferents àmbits de la seva vida.

També hi juga un paper important la  responsabilitat En l’àmbit escolar, es tractaria doncs d’aconseguir que l’alumnat es comprometi en el seu propi procés d’aprenentatge, és a dir, que sabés quins són els seus deures i dur-los a terme de la forma més autònoma possible.

Sovint, els infants i joves, influïts pels mitjans de comunicació, pensen que l’èxit es pot aconseguir de forma fàcil i ràpida, a partir de la sort o d’altres circumstàncies. Aquesta idea de vegades es reforça amb una actitud excessivament paternalista, facilitant que els alumnes tinguin allò que volen sense massa esforç i evitant-los el fracàs. Cal que contrarestem aquesta falsa idea de l’èxit fàcil i continuem incidint en el fet que les fites o objectius només es poden assolir a partir de l’esforç, la responsabilitat i la capacitat de superació.

Dins l’entorn escolar, l’esforç i la responsabilitat s’haurien de concretar en el compromís de l’alumnat amb el seu propi procés d’aprenentatge. En aquest sentit, la responsabilitat comporta establir i compartir uns objectius, comprometre’s i esforçar-se per tal d’assolir-los. També hauria d’implicar la consolidació de l’hàbit d’estudi, tant a l’escola com a casa, així com el fet d’aprendre a compaginar el temps d’oci amb el de les obligacions. Cal tenir en compte que l’esforç és el resultat d’un procés en el qual també intervé la motivació perquè l’alumnat assoleixi els seus objectius. Conèixer els seus interessos i despertar la seva motivació facilitarà aquest procés.

L’esforç no sempre és garantia d’èxit, les diferents capacitats i habilitats que puguin tenir el nostres alumnes també són factors decisius. Per aquest motiu, cal ajudar l’alumnat perquè conegui i assumeixi les pròpies limitacions i tolerin la frustració quan no assoleixin les seves fites. A més, els resultats de l’esforç no sempre són visibles a curt termini i cal engrescar-los perquè siguin constants.

Des de l’escola, emprenem propostes per treballar-ho des de diversos àmbits d’acció. Potenciar la figura dels delegats i delegades o  les assemblees d’aula com una oportunitat per exercir el valor de la responsabilitat. Establim càrrecs de responsabilitat a l’aula, fomentem la tutoria entre iguals per educar en valors i compromís, els padrins ( de joc, creativitat, lectura) en són exemples.

Ajudar l’alumnat a reflexionar abans de realitzar una acció i a valorar les conseqüències que se’n poden desprendre i fer-se’n responsable, facilitar-los marcar-se objectius d’aprenentatge i planificar l’acció per aconseguir-los (priorització de feines i deures, planificació de les tasques escolars, previsions d’avaluació, etc.) i fomentar la constància i l’esforç en la realització de les feines, de la mateixa manera que  l’adquisició dels objectius del propi aprenentatge.

Des del currículum de les diverses àrees, s’inclouen continguts per treballar en aquesta direcció, establint hàbits i rutines de treball, la promoció d’ accions de servei comunitari, així com educar en l’ús responsable de les tecnologies de la informació .

Fer ús de mètodes d’aprenentatge cooperatiu per potenciar el valor de l’esforç col·lectiu, tot fomentant els processos d’autoavaluació i coavaluació entre l’alumnat també hi incideix.

No podem oblidar que cal ajudar l’alumnat a tolerar la frustració quan no assoleixen les seves fites o s’equivoquen, i entendre que el fracàs també forma part de l’aprenentatge.


Per reflexionar i saber-ne un xic més us enllacem un recull de propostes per a famílies: 

El filòsof Francesc Torralba  ens parla sobre les dificultats que trobem per educar en l’esforç i com l’exigència en els centres educatius és un element clau en els centres educatius per aconseguir-ho.

El mestre Ramon Casals ens explica per què és necessari ensenyar als nens la cultura de l’esforç.


Propostes per treballar amb els nens i nenes:

Lluny del seu entorn fèrtil habitual, Munk i Lemmy tenen gana. Uns pinyonets… una avellana! Difícil de trencar però no impossible.  

Proposta per l’aprofundiment dels valors  d’aquest vídeo amb els nens i nenes.

  • Per als que ja són una mica més grans, us proposem el curt  El Alfarero

Una composició de William Atkin que explica la història d’un nen que no aconseguia utilitzar el torn de ceràmica tot intentar-ho de valent. Trobarem doncs, els valors de l’esforç i la constància i l’interès per fer les coses ben fetes.

Ara, més que mai, seguim esforçant-nos!

2020-05-25T07:39:58+00:00 00 General Escola|