Imaginem

La psicomotricitat ajuda als infants a formar-se de manera global, durant les sessions oferim material divers que permet als infants fer el que necessiten en cada moment.

La sessió amb caixes de cartró, amb mocadors i disfresses, ha donat peu a què els infants fagin infinitat de coses… Alguns feien cases i jugaven a amagar-se, alguns feien veure que dormien, algunes caixes eren castells, i d’altres eren vaixells… Tot serveix per estimular la imaginació, fomentar i gaudir del joc.

2020-01-27T12:45:59+00:00 10 Infantil|